Prezesi Towarzystwa Śpiewaczego “Melodia” im. Stanisława Lachmana


Maria Sowińska  fot. październik 2013 roku

Maria Sowińska (Prezes od IX.2012 - nadal)
Swoją działalność artystyczną w chórze mieszanym rozpoczęła w 1984 roku wraz z powstaniem Towarzystwa Śpiewaczego „Melodia” im Stanisława Lachmana. Była zawsze bardzo czynnym członkiem chóru oraz udzielała się w Zarządzie Towarzystwa. Prowadziła koncerty, w których brały udział chóry Towarzystwa jak również i inne mieleckie chóry. W 2010 roku została wybrana na prezesa chóru mieszanego a od października 2012 roku pełni funkcję Prezesa Towarzystwa Śpiewaczego „Melodia”.


Józef Kamiński (1925-2018)  (Prezes w latach 1984 - 2012)
Prezes Chóru Męskiego „Melodia” od reaktywowania jego działalności w Mielcu w roku 1967 do chwili powstania w 1984 roku Towarzystwa Śpiewaczego “Melodia” im. Stanisława Lachmana w Mielcu, które powierzyło mu funkcję Prezesa Towarzystwa pozostając na tym stanowisku nieprzerwanie od kwietnia 1984 roku do 12 września 2012 roku.

Wieloletnie piastowanie godności Prezesa przez Józefa Kamińskiego, najpierw Chóru Męskiego „Melodia” a następnie Towarzystwa śpiewaczego „Melodia” im. Stanisława Lachmana, było potwierdzeniem jego wielkiego zaangażowania na rzecz rozwoju i zachowania w naszym mieście piękna śpiewu chóralnego.

Kilka faktów z przeszłości. Józef Kamiński absolwent liceum im. Stanisława Konarskiego w Mielcu, po studiach na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu z nakazem pracy powraca w 1952 roku do Mielca, gdzie trwa „cisza śpiewacza”, bowiem ówczesne władze państwowe poprzez reformę zlikwidowały od 1950 roku naukę śpiewu w szkołach. Odnowa przyszła w końcu lat sześćdziesiątych - dzięki inicjatywie kilku entuzjastów byłego chóru gimnazjalnego „Melodia” wśród których prym wiódł Józef Kamiński. Chór wznowił swą działalność pod patronatem Towarzy¬stwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, stając się jedną z jego sekcji, postanawiono zachować nazwę : CHOR MĘSKI MELODIA” z powierzeniem funkcji Prezesa - Józefowi Kamińskiemu, zaś pałeczkę dyrygenta podjął nauczyciel śpiewu - Franciszek Sarama. Dzięki poparciu miejscowych władz zespół otrzymuje niezbędną pomoc na zakup nut i strojów, szybko stając się nieodłącznym elementem życia kulturalnego miasta Mielec i okoli¬cznych miejscowości, biorąc udział w akademiach państwowych i organizowanych przez zespół samodzielnych koncertach. Dzięki zapałowi i ambicji członków chóru, dobrej atmosfery koleżeń¬skiej, oraz oddanej na rzecz chóru pracy dyrygenta choru - Jerzego Koncewicza oraz prezesa chóru - Józefa Kamińskiego, następuje ”złoty okres” dla zespołu mieleckiego nad którym opiekę od 1969 roku sprawował Zakładowy Dom Kultury. Chór w okresie kolejnych lat odnosi liczące się sukcesy artystyczne tak w kraju jak i poza jego granicami.

W 1984 roku, z powodu narastających trudności ekonomicznych głównego patrona Chóru, którym było WSK PZL Mielec, dochodzi do usamodzielnienia się zespołu poprzez utworzenie Towarzystwa Śpiewaczego “Melodia” im. Stanisława Lachmana w Mielcu. Na czele jako Prezes Towarzystwa stanął Józef Kamiński, który z racji pełnienia w tym czasie funkcji Prezesa Rzemie¬ślniczej Spółdzielni Wielobranżowej w Mielcu, okazał się właściwą osobą, która otoczyła nowopowstałe Towarzystwo śpiewacze “Melodia” pomocą materialną, organizacyjną i nie¬zbędnym wsparciem dla jego dalszej działalności i rozwoju. Nowo powstałe Towarzystwo aktywnie uczestniczy w ruchu śpie-waczym, biorąc udział w licznych koncertach w kraju i poza jego granicami, godnie reprezentując miasto Mielec.

PINIS CORONAT OPUS, czyli „koniec wieńczy dzieło” łacińską maksymę w pełni można odnieść do Prezesa Towarzystwa Józefa Kamińskiego. Dali temu wyraz członkowie Towarzystwa w dniu 12 września 2012 roku podczas Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego na którym Prezes Towarzystwa - Józef Kamiński zgłosił swą rezygnację z dalszego ubiegania się o stanowisko Prezesa Towarzystw. Zebrani decyzję Józefa Kamińskiego przyjęli z należytym szacunkiem i uznaniem , serdecznie dziękując za dotychczasową wieloletnią ofiarną pracę dla dobra Towarzystwa. Jako wyraz szczególnego podziękowania podjęto jednogłośnie  uchwałę o nadaniu Józefowi Kasińskiemu godności : HONOROWY PREZES TOWARZYSTWA ŚPIEWACZEGO "MELODIA” im. Stanisława Lachmana w Mielcu.

Wyróżniony m. in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Krzyżem Oficerskim OOP (1998), Złotym Medalem imienia Jana Kilińskiego, Złotą Honorową Odznaką CZSBM, Honorową Odznaka Rzemiosła, Złotą Odznaką Honorową z Wieńcem Laurowym Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Srebrnym i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej, Odznaką Honorową Za Zasługi dla ZBŻZ i OR, Odznaką Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego i Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury.

Zmarł 29 listopada 2018 roku.

Społeczne Ognisko Muzyczne TŚ Melodia

Przy Towarzystwie Śpiewaczym „Melodia” działa Społeczne Ognisko Muzyczne które prowadzi naukę gry na instrumentach muzycznych przez wysoko wykwalifikowanych nauczycieli muzyki.
Nauka jest prowadzona na instrumentach klawiszowych, dętych i strunowych.

Do Ogniska Muzycznego przyjmowana  jest młodzież i dzieci od lat 7-miu. Nauka odbywa się w toku indywidualnym „Uczysz się sam ile chcesz”. Dwa razy w roku odbywa się popis uczniów, w okresie kolędowym  ( Boże Narodzenie ) oraz na zakończenie roku szkolnego.

Zapraszamy wszystkich chętnych do skorzysta z naszej oferty !


7 czerwca 2018r w sali nr 13 Samorządowego Centrum Kultury odbył się coroczny popis uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego "Melodia" kończący rok szkolny 2017 - 2018r. Popis ten był prezentacją efektów całorocznej pracy nauczycieli i uczniów. Szkoda, że z przyczyn obiektywnych (choroby, wyjazdy) nie mogli wystąpić wszyscy uczniowie. Zgromadzona licznie rodzina oklaskiwała gorąco popisy swoich pociech.
Zapraszamy serdecznie do kontynuowania nauki w naszym ognisku oraz zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby posiąść umiejętność gry na instrumentach muzycznych.


Nauczyciele Społecznego Ogniska Muzycznego w Mielcu

Elżbieta Kloch       -  KEYBOARD , PIANINOLeszek Gruszecki  -  KEYBOARD, AKORDEON, KLARNET, SAKSOFON


Izabela Klaus         -  GITARAWitold Góral          -   GITARA


Podobne tematy:
- Popis kolędowy uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego w Mielcu, 20.01.2016
- Występ uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego 15.01.2014
- Społeczne Ognisko Muzyczne TŚ Melodia


Dyrygent

Dyrygenci Chóru Męskiego „Melodia”

Maciej Fijałkowski   (2014 - nadal)
Antoni Stańczyk     (2012 - 2014)
Tomasz Pawęzka   (2011 - 2012)
Jarosław Kmieć       (2008 - 2011)
Artur Olchawa        (1996 - 2008)
Małgorzata Kusek  (1995 - 1996)
Małgorzata Leśniak (1990-1995)
Jerzy Kopcewicz     (1969 - 1990)
Franciszek Sarama (1967 - 1969)

Dyrygenci Chóru Mieszany „Melodia":

Maciej Fijałkowski (wrzesień 2017)
Antoni Stańczyk (2011 - 2017)
Anna Kaszub (2010  -2011),
Aleksandra Niezgoda (2005 - 2010),
Zofia Niecko (2001 - 2005),
Barbara Polańska-Więckowska (1986 - 2000),
Jerzy Kopcewicz, Jerzy Grzelak i Antoni Stańczyk (1984-1986)